Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2021 14:43:13
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace V

Vysvětlení zadávací dokumentace V


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation V_PDF_signed.pdf (220.94 KB)