Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna střešního pláště na budově VZ II
Odesílatel Magdaléna Vyskočilová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2021 17:07:20
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek - I.

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek - I.


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek - I_signed.pdf (510.52 KB)