Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna střešního pláště na budově VZ II
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2021 15:34:11
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek - II.

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek - II.


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek - II_signed.pdf (290.24 KB)