Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna střešního pláště na budově VZ II
Odesílatel Magdaléna Vyskočilová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2021 12:19:36
Předmět Vysvětlení a změna zadávacích podmínek - IV.

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek - IV.


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávacích podmínek - IV_signed.pdf (502.14 KB)
- Příloha č.1_Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_Výměna střešního pláště na budově VZ II_oprava_030321.xlsx (128.57 KB)