Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna střešního pláště na budově VZ II
Odesílatel Magdaléna Vyskočilová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2021 08:44:08
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek - V.

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek - V.


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek - V_signed.pdf (497.38 KB)