Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2021 09:08:18
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace VI

Vysvětlení zadávací dokumentace VI


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation VI_signed.pdf (217.50 KB)