Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Osvitová jednotka a vyvolávací automat // Computer to High-Security Plate/Film and relating Plate Processor for Wet Offset Plates
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 18:06:34
Předmět Alteration of Tender Documentation I.

Alteration of Tender Documentation I.


Přílohy
- Alteration of Tender Documentation I_signed.pdf (186.08 KB)