Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Osvitová jednotka a vyvolávací automat // Computer to High-Security Plate/Film and relating Plate Processor for Wet Offset Plates
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2021 13:33:25
Předmět Alteration of Tender Documentation II.

Alteration of Tender Documentation II.


Přílohy
- Alteration of Tender Documentation II_signed.pdf (201.97 KB)