Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Osvitová jednotka a vyvolávací automat // Computer to High-Security Plate/Film and relating Plate Processor for Wet Offset Plates
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2021 14:22:37
Předmět Supplementing of tender documentation III

Supplementing of tender documentation III


Přílohy
- Supplementation of tender documentation III_signed.pdf (257.38 KB)