Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Osvitová jednotka a vyvolávací automat // Computer to High-Security Plate/Film and relating Plate Processor for Wet Offset Plates
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2021 17:56:25
Předmět Explanation and Supplementation of Tender Documentation IV

Explanation and Supplementation of Tender Documentation IV


Přílohy
- Explanation and Supplementation of Tender Documentation IV_signed.pdf (646.83 KB)