Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Osvitová jednotka a vyvolávací automat // Computer to High-Security Plate/Film and relating Plate Processor for Wet Offset Plates
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2021 10:58:13
Předmět Explanation of Tender Documentation VI

Explanation of Tender Documentation VI


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation VI_signed.pdf (256.67 KB)