Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2021 12:20:58
Předmět Změna zadávací dokumentace - I

Vážení,

dovolujeme si uveřejnit změnu zadávacích podmínek.

S pozdravem

Zuzana Šenoldová


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace - I_signed.pdf (235.71 KB)