Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a dodávky nití na pasové knížky // Production and Supply of Threads for Passport Books
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2021 11:05:34
Předmět Explanation of Tender Documentation I.

Explanation of Tender Documentation I.


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation I_signed.pdf (646.44 KB)