Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Supply and Service of Collating and Bonding Device for the Production of ID1 Cards“ – „Dodávka a zajištění servisu snášecího a bodovacího zařízení pro výrobu karet ID1“
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2022 12:43:26
Předmět Explanation and Supplementation of Tender Documentation

Dear,

in the attachment we allow you to send the Explanation and Supplementation of Tender Documentation.

Best regards

Monika Řeháčková


Přílohy
- Explanation and Supplementation of Tender Documentation I_signed.pdf (315.20 KB)