Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Supply and Service of Collating and Bonding Device for the Production of ID1 Cards“ – „Dodávka a zajištění servisu snášecího a bodovacího zařízení pro výrobu karet ID1“
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2022 16:17:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dear,

in the attachment we allow you to send the Change of Tender Documentation.

Best regards

Monika Řeháčková


Přílohy
- Change of Tender Documentation II_signed.pdf (246.12 KB)