Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace změn v projektu migrovaných informačních portálů
Odesílatel Helena Špačková
Organizace odesílatele Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. [IČO: 03630919]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2022 08:52:40
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky k zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu za zadávacích podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
S pozdravem
Helena Špačková