Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Production and Supply of Lamination Plates for ID1 Cards // Výroba a dodávky laminačních plechů pro ID1 karty
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele Státní tiskárna cenin, s.p. [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2023 14:15:19
Předmět Explanation of Tender Documentation I

Dears,

I send you Explanation of Tender Documentation.

Best regards

Monika Řeháčková


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation I_signed.pdf (232.37 KB)