Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Production and Supply of prelaminated card inlays with windows for ID1 cards // Výroba a dodávky předlaminátů s okénkem pro ID1 karty
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele Státní tiskárna cenin, s.p. [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2023 16:25:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dears,

I´m sending Explanation of Tender Documentation.

Best regards

Monika Řeháčková


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation I_signed.pdf (237.62 KB)