Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Supply of Contact Chip Modules // Dodávky kontaktních čipových modulů
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele Státní tiskárna cenin, s.p. [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2023 11:39:32
Předmět Change of Tender Documentation V. // Změna zadávací dokumentace V.

Dears,

I´m sending you Change of Tender Documentation V.

Best regards

Monika Řeháčková


Přílohy
- Change of Tender Documentation V_signed.pdf (235.17 KB)