Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Veřejná zakázka: Production and Supply of prelaminated card inlays with windows for ID1 cards_reissue // Výroba a dodávky předlaminátů s okénkem pro ID1 karty_opakování
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele Státní tiskárna cenin, s.p. [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2023 09:22:08
Předmět Explanation and change of Tender Documentation

Dears,

I´m sending you Explanation and change of Tender Documentation.

Best regards

Monika Řeháčková


Přílohy
- Explanation and change of Tender Documentation_signed.pdf (321.23 KB)
- Annex 1_Tender Documentation_prelam windows_rev08082023.docx (238.18 KB)