Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Veřejná zakázka: Production and Supply of prelaminated card inlays with windows for ID1 cards_reissue // Výroba a dodávky předlaminátů s okénkem pro ID1 karty_opakování
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele Státní tiskárna cenin, s.p. [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2023 10:59:15
Předmět Explanation of Tender Documentation II.

Dears,

I´m sending you Explanation of Tender Documentation II.

Best regards

Monika Řeháčková


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation II_signed.pdf (277.46 KB)