Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Veřejná zakázka: Production and Supply of prelaminated card inlays with windows for ID1 cards_reissue // Výroba a dodávky předlaminátů s okénkem pro ID1 karty_opakování
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele Státní tiskárna cenin, s.p. [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2023 14:39:16
Předmět Explanation of Tender Documentation III.

Dears,

I´m sending you Explanation of Tender Documentation III.

Best regards.

Monika Řeháčková


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation III_signed.pdf (294.37 KB)