Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Production and delivery of STARCOS 3.74 eIDAS C3 dual interface chip modules and Inlays with antenna // Výroba a dodávky duálních čipových modulů STARCOS 3.74 eIDAS C3 a předlaminátů s anténou
Odesílatel Zuzana Drahokoupil Šenoldová
Organizace odesílatele Státní tiskárna cenin, s.p. [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2024 11:01:12
Předmět Change od Tender Documentation - I

Change od Tender Documentation - I


Přílohy
- Change of TD-I@signed.pdf (685.67 KB)
- A1_Annex 1a - Draft Contract_rev21062024.docx (93.60 KB)