Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup 28 ks vozidel pro CS ČR
Odesílatel Monika Křížová
Organizace odesílatele Generální ředitelství cel [IČO: 71214011]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2017 12:23:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v příloze uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti, která byla doručena na elektronickou adresu zadavatele dne 31.07.2017.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (157.34 KB)