Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 7 - Nákup 2 ks vozidel
Odesílatel Eva Carbolová
Organizace odesílatele Generální ředitelství cel [IČO: 71214011]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2017 15:00:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje upravenou technickou specifikaci


Přílohy
- Upravená Technická specifikace Část 7.xlsx (17.61 KB)
- Upravená Technická specifikace Část 7.pdf (123.25 KB)