Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka Personálního informačního systému pro resort Ministerstva financí České republiky
Odesílatel Kateřina Fantová
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2017 09:56:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- SPCSS_PIS_Vysvetleni ZD_2.pdf (451.31 KB)