Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Supervize – Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území – likvidace štěrbinové nádrže v obci Albrechtice
Odesílatel Eva Červinková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo financí [IČO: 00006947]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2018 14:07:57
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- VYSVETLENI_ZD_supervize_sterbinova nadrz.pdf (360.56 KB)