Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup balistických vest pro útvary dohledu
Odesílatel Petr Polák
Organizace odesílatele Generální ředitelství cel [IČO: 71214011]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2018 15:11:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze připojuji vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. Zároveň upozorňuji, že v souvislosti s tímto vysvětlením a změnou zadávací dokumentace dochází k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast, a to ve vztahu k části 2 veřejné zakázky - "Nákup balistických vest pro útvary dohledu". Lhůta pro podání žádostí o účast zůstává v případě části 1 veřejné zakázky - "Nákup balistických vest pro útvary pátrání" zachována (tj. 24. 1. 2018, 14:00 hodin).
Závěrem si dovoluji požádat případné zájemce o veřejnou zakázku, aby své nabídky podávali v rámci E-ZAK k jednotlivým částem veřejné zakázky (karta s názvem "Části veřejné zakázky").
S pozdravem
Mgr. Petr Polák
vedoucí samostatného oddělení
samostatné oddělení 090 Veřejných zakázek
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96, Praha 4
tel: 261 332 559
e-mail: polak.petr@cs.mfcr.cz


Přílohy
- Příloha č. 3 - Závazný vzor smlouvy_upravená.pdf (208.81 KB)
- Příloha č. 3 - Závazný vzor smlouvy_upravená.doc (146.50 KB)
- Příloha č. 2 - Specifikace balistických vest pro útvary dohledu_upravená.pdf (155.12 KB)
- Příloha č. 2 - Specifikace balistických vest pro útvary dohledu_upravená.docx (31.35 KB)
- zadávací dokumentace_upravená.pdf (269.81 KB)
- Vysvětlení a změna ZD.pdf (176.18 KB)