Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup balistických vest pro CS ČR 2017
Odesílatel Petr Polák
Organizace odesílatele Generální ředitelství cel [IČO: 71214011]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2018 15:17:36
Předmět Sdělení

Dobrý den,
k vysvětlení a změně zadávací dokumentace ze dne 23. 1. 2018, č.j. 5931/2018-900000-090, doplňuji, že v souvislosti s tímto vysvětlením a změnou zadávací dokumentace dochází k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast, a to ve vztahu k části 2 veřejné zakázky - "Nákup balistických vest pro útvary dohledu". Lhůta pro podání žádostí o účast zůstává v případě části 1 veřejné zakázky - "Nákup balistických vest pro útvary pátrání" zachována (tj. 24. 1. 2018, 14:00 hodin).
Závěrem si dovoluji požádat případné zájemce o veřejnou zakázku, aby své nabídky podávali v rámci E-ZAK k jednotlivým částem veřejné zakázky (karta s názvem "Části veřejné zakázky").
S pozdravem
Mgr. Petr Polák
vedoucí samostatného oddělení
samostatné oddělení 090 Veřejných zakázek
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96, Praha 4
tel: 261 332 559
e-mail: polak.petr@cs.mfcr.cz