Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
Odesílatel Ivana Řehořová
Organizace odesílatele Generální ředitelství cel [IČO: 71214011]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2018 10:12:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Prˇi´loha cˇ. 1 - Technicka´ specifikace bundy Softshell_UPRAVENA´4.pdf (972.78 KB)
- Vysvětlení ZD č. 6.pdf (489.56 KB)