Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup pistolí pro CS ČR 2018
Odesílatel Petr Polák
Organizace odesílatele Generální ředitelství cel [IČO: 71214011]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2018 12:42:11
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze připojuji vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. Předmětem změny zadávací dokumentace je mimo jiné také prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast. Žádost o účast musí být podána do 19. 6. 2018 do 10:00 hodin.
S pozdravem
Mgr. Petr Polák
vedoucí samostatného oddělení
samostatné oddělení 090 Veřejných zakázek
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96, Praha 4
tel: 261 332 559
e-mail: polak.petr@cs.mfcr.cz


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD.pdf (245.07 KB)
- upravená ZD ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 9. 5. 2018_čistopis.pdf (222.49 KB)
- upravená ZD ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 9. 5. 2018_v režimu sledování změn.pdf (223.25 KB)
- upravená Příloha č. 1 ZD - Specifikace pistolí ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 9. 5. 2018_čistopis.pdf (101.11 KB)
- upravená Příloha č. 1 ZD - Specifikace pistolí ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 9. 5. 2018_v režimu sledování změn.pdf (101.69 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 9. 5. 2018_čistopis.pdf (237.58 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 9. 5. 2018_v režimu sledování změn.pdf (240.52 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 9. 5. 2018_čistopis.doc (142.50 KB)