Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Nákup pistolí pro CS ČR 2018
Sender Petr Polák
Sender organization Generální ředitelství cel [CRN: 71214011]
Recipient All (including public)
Date 23.05.2018 11:26:52
Subject Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze připojuji vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. Předmětem změny zadávací dokumentace je mimo jiné také prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast. Žádost o účast musí být podána do 9. 7. 2018 do 10:00 hodin.
S pozdravem
Mgr. Petr Polák
vedoucí samostatného oddělení
samostatné oddělení 090 Veřejných zakázek
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96, Praha 4
tel: 261 332 559
e-mail: polak.petr@cs.mfcr.cz


Attachments
- Vysvětlení a změna ZD.pdf (247.30 KB)
- upravená ZD ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 23. 5. 2018_čistopis.pdf (226.42 KB)
- upravená ZD ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 23. 5. 2018_v režimu sledování změn.pdf (232.67 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 23. 5. 2018_čistopis.pdf (246.52 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 23. 5. 2018_v režimu sledování změn.pdf (258.32 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 23. 5. 2018_čistopis.doc (152.00 KB)