Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Analýza stavu kybernetické bezpečnosti
small-scale public contract Awarded 03.06.2022 15.06.2022 09:00
Produkční disková pole
above-the-threshold Awarded 30.05.2022 29.08.2022 16:00
Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel - Výzva 1-22 TSK
above-the-threshold Awarded 12.05.2022 24.05.2022 10:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 5-2022 (NTB bez LTE)
above-the-threshold Awarded 27.04.2022 25.05.2022 12:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 4-2022 (NTB s LTE)
above-the-threshold Awarded 27.04.2022 25.05.2022 11:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 1-2022
above-the-threshold Awarded 27.04.2022 13.05.2022 10:00
Poradenství v oblasti bezpečnostních politik
small-scale public contract Awarded 19.04.2022 02.05.2022 10:00
SW podpora produktů výrobce Check Point
below-the-threshold Awarded 11.04.2022 04.05.2022 10:00
Zpracování strategického plánu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku na období 2022+ a implementace strategického řízení v podniku
small-scale public contract Awarded 04.04.2022 13.04.2022 09:00
Selection of Certification Authority for ISO 14298:2013 MANAGEMENT OF SECURITY PRINTING PROCESSES – GOVERNMENTAL LEVEL
small-scale public contract Awarded 09.03.2022 23.03.2022 09:00
Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III
below-the-threshold Awarded 22.02.2022 28.03.2022 10:00
Prodloužení Red Hat subskripcí na období 2022/2023
above-the-threshold Awarded 15.02.2022 28.02.2022 10:00
Nákup a výměna ústředen EZS a EKV pro objekt SPCSS na Vápence
below-the-threshold Awarded 14.02.2022 09.03.2022 10:00
Licence a školení pro Identity bus
small-scale public contract Awarded 09.02.2022 17.02.2022 10:00
Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT II
below-the-threshold Awarded 04.02.2022 23.03.2022 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016