Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Úprava přeložky Vesnického potoka
above-the-threshold Awarded 14.03.2012 05.04.2012 00:00
Revitalizace zbytkové jámy bývalého lomu Prokop Grube
above-the-threshold Awarded 29.02.2012 29.03.2012 00:00
Strategie rozvoje kraje do roku 2020 - Plzeňský kraj
small-scale public contract Awarded 21.02.2012 12.03.2012 00:00
Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných vrtů v oblasti Václavovice, Soběšovice – Dolní Domaslavice a Fryčovice – Příbor–východ – I. etapa – Průzkum likvidovaných hlubinných průzkumných vrtů
above-the-threshold Awarded 18.02.2012 12.04.2012 00:00
Příprava území po ukončení hornické činnosti - polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla
above-the-threshold Awarded 16.01.2012 08.03.2012 00:00
Revitalizace (sanace) řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti
above-the-threshold Awarded 14.01.2012 15.03.2012 00:00
Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1
below-the-threshold Awarded 19.12.2011 12.01.2012 00:00
Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa
above-the-threshold Awarded 15.12.2011 19.04.2012 00:00
II. etapa sanačních prací u hangáru F na Letišti Praha Ruzyně
above-the-threshold Awarded 23.11.2011 19.01.2012 00:00
Překladatelské služby
below-the-threshold Awarded 11.10.2011 31.10.2011 00:00
Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, 2. část
above-the-threshold Awarded 29.07.2011 22.09.2011 00:00
Poskytování služeb systémového integrátora a souvisejících služeb pro provoz, poskytování podpory a rozvoj Informačního systému o majetku státu
above-the-threshold Awarded 06.06.2011
Dodávka notebooků
small-scale public contract Awarded 15.03.2011 02.04.2012 00:00
Podpora provozu ZBAPA a souvisejícího technologického prostředí
below-the-threshold Awarded 23.11.2010 09.12.2010 00:00
Revitalizace území rybníka Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času
below-the-threshold Awarded 05.11.2010 02.12.2010 00:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016