Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
112V21300 1337 "Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského"
podlimitní Zadáno 12.06.2017 19.07.2017 10:00
Nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR
nadlimitní Zadáno 12.06.2017 09.08.2017 13:00
Penetrační testování
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 20.06.2017 10:00
Zřízení / změna parametrů datových linek typu Dark Fibre pro resort Ministerstva financí
nadlimitní Zadáno 07.06.2017 20.07.2017 10:00
Poskytnutí nezávislých ICT analýz, interpretace analýz pro potřeby MF ČR 2017/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 19.06.2017 14:00
„Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti"
podlimitní Zadáno 06.06.2017 28.08.2017 23:59
Právní služby v oblasti ICT a právní poradenství v oblasti GDPR
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 14.06.2017 10:00
Produkty a služby SPE
podlimitní Zadáno 15.05.2017 01.06.2017 10:00
Dodávka sportovní obuvi pro příslušníky Celní správy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 15.05.2017 00:00
Poskytování činností podpory produktivního provozu IISSP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2017 10.05.2017 13:00
Stěhovací služby v objektech MF
podlimitní Zadáno 25.04.2017 15.05.2017 10:00
Dynamický nákupní systém na datové služby IP MPLS - Výzva 1/2017
nadlimitní Zadáno 20.04.2017 17.05.2017 10:00
Taktický opasek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 20.04.2017 12:00
Kamerový systém pro vyhodnocování registračních značek vozidel, monitorování a dokumentování kontrolní činnosti“
nadlimitní Zadáno 30.03.2017 19.07.2017 10:00
Úklid ÚP Zdiby
nadlimitní Zadáno 27.03.2017 04.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016