Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplňkový průzkum včetně zpracování účelové analýzy rizika, lokalita DS PHM Červené Pečky společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2018 13.03.2018 23:59
Supervize a koordinace BOZP při sanaci lokality Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2018 12.03.2018 23:59
Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu IV
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 20.03.2018 13:00
„Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2018 22.03.2018 23:59
Monitoring kvality podzemních vod na vybraných hydrogeologických objektech na lokalitě Rychvald společnosti Hanon Systems
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2018 08.03.2018 23:59
Nákup 9 ks technologických vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 19.03.2018 10:00
Ochranné sanační čerpání v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. v Ústí nad Labem – pokračování v roce 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2018 28.02.2018 23:59
Supervize Jezero Most - oddychová pobřežní zóna - Část III - stabilizační opatření přístaviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2018 26.02.2018 23:59
„Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2018 22.03.2018 23:59
Supervize – Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2018 01.03.2018 23:59
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2018 01.03.2018 10:00
Nákup osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR III - 2018
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2018 19.03.2018 10:00
Nákup balistických vest pro útvary pátrání
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2017 05.03.2018 14:00
Nákup osobních automobilů v rámci Centrálního nákupu státu
nadlimitní Příjem nabídek 07.12.2017 20.03.2018 10:00
Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2017 15.03.2018 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016