Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobních automobilů v rámci Centrálního nákupu státu
nadlimitní Příjem nabídek 07.12.2017 23.01.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky polokošil a funkčních triček pro příslušníky CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 06.12.2017 10.01.2018 10:00
Supervize sanace DS PHM Nový Bohumín včetně koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2017 22.12.2017 23:59
Navýšení operační paměti virtualizační farmy
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2017 19.12.2017 10:00
Likvidace hydrogeologických vrtů ve společnosti Aircraft Industries, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2017 15.12.2017 23:59
Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 23.11.2017 04.01.2018 10:00
„Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD"
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2017 20.12.2017 23:59
Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR na období 48 měsíců
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 18.12.2017 10:00
Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF III
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2017 03.01.2018 10:00
Náchod Běloves - Rekonstrukce objektu
podlimitní Příjem nabídek 31.10.2017 15.12.2017 10:00
„II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon System Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně“
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2017 20.12.2017 23:59
„Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“
podlimitní Příjem nabídek 24.10.2017 19.12.2017 23:59
Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2017 05.01.2018 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016