Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna chlazení v serverovně 1.NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2021 14.07.2021 09:00
Inovace difrakčního optického variabilního obrazového zařízení pro elektronické občanské průkazy_opakování // Innovation of Diffractive Optically Variable Image Device for Electronic ID Cards (eID)_reissue
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2021 21.07.2021 09:00
Rozšíření kapacity technologie loadbalancingu
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2021 19.07.2021 10:00
Rozšíření kapacity technologie síťové bezpečnosti
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2021 19.07.2021 10:00
Subskripce pro platformu pro centrální správu logů
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 28.06.2021 10:00
Navýšení kapacity síťové infrastruktury datových center
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2021 01.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016