Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření spine-leaf architektury
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 14.04.2020 09:00
HW a SW podpora produktů výrobce Check Point
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 20.04.2020 10:00
Datové propojení datových center Zeleneč a Na Vápence
nadlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 27.04.2020 14:00
CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3. A 4. NP, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 5. NP A VELÍNU ČOV VE 2. PP VZ I
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2020 03.04.2020 09:00
Rozšíření SAN switchů II
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 14.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016