Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)
nadlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 22.12.2022 09:00
Supply and Service of Collating and Bonding Device for the Production of ID1 Cards_reissue // Dodávka a zajištění servisu snášecího a bodovacího zařízení pro výrobu karet ID1_opakování
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2022 19.12.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016