Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace monitoringu kvality podzemní vody a zjišťování volné fáze polutantů, příp. její odčerpávání do doby zahájení další etapy sanačních prací na lokalitě FARMAK, a.s. v Olomouci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 17.05.2018 23:59
Přepravní služby pro MF 2018 - 2021
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2018 10.05.2018 10:00
Dodávka kancelářského papíru pro resort MF
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2018 21.05.2018 10:00
Doprůzkum bývalého areálu společnosti AERO Vodochody a.s. – závod Kralupy nad Vltavou, ul. Trojanova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 14.05.2018 23:59
Odstranění kontaminace podlah a nesaturované zóny v areálu společnosti FERROMET a.s. ve Veselí nad Moravou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 18.05.2018 23:59
„Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa“
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2018 22.05.2018 23:59
Rekultivace DJŠ – 13. část – západní svahy
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2018 23.05.2018 23:59
Informační systém pro dohled nad hazardními hrami
nadlimitní Příjem nabídek 13.04.2018 25.05.2018 10:00
Poskytování auditních služeb evropských fondů, mimo Evropských strukturálních a investičních fondů
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2018 14.05.2018 10:00
Zajištění podpory provozu integrovaného informačního systému státní pokladny
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2018 30.04.2018 10:00
„Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2018 22.05.2018 23:59
Realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR 2017
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2017 09.05.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016