Other documents - public

Procurement procedure: Centralizovaný nákup zemního plynu a elektrické energie na burzovním trhu pro Ministerstvo financí, GFŘ, GŘC a ÚZSVM

Document information

Name: Závěrkový list MF_plyn_maloodběr_PRAGOPLYN.PDF
Description: Na původním Profilu uveřejněno 30. 09. 2014 16:41
Document published on Profile: 11.03.2015 16:08:28

Actual file version

File name: Dokument PDF Závěrkový list MF_plyn_maloodběr_PRAGOPLYN.PD F
Size: 3.64 MB
Actual file version: 11.03.2015 16:08:28
MD5 hash: 5dcbfa69006e2705c219de64d2b20986
SHA256 hash: ec53822cee6f6dbcb1da6ece8536cf1d84342094227bd3609f4fe7a0872328d5

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 11.03.2015 16:08:28 Závěrkový list MF_plyn_maloodběr_PR AGOPLYN.PDF Na původním Profilu uveřejněno 30. 09. 2014 16:41 other documents - public - Závěrkový list MF_plyn_maloodběr_PR AGOPLYN.PDF 3.64 MB