Other documents - public

Procurement procedure: Centralizovaný nákup zemního plynu a elektrické energie na burzovním trhu pro Ministerstvo financí, GFŘ, GŘC a ÚZSVM

Document information

Name: Písemná zpráva zadavatele - burza.pdf
Description: Na původním Profilu uveřejněno 06. 10. 2014 12:11
Document published on Profile: 11.03.2015 16:08:30

Actual file version

File name: Dokument PDF Písemná zpráva zadavatele - burza.pdf
Size: 330.68 KB
Actual file version: 11.03.2015 16:08:30
MD5 hash: 656fe4380c8d2766d060af2be764bc9e
SHA256 hash: 65b4c8cb813a97e812ac2b09cce5fea8c77d664f6b4684d5fdd61a735c6a0a9a

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 11.03.2015 16:08:30 Písemná zpráva zadavatele - burza.pdf Na původním Profilu uveřejněno 06. 10. 2014 12:11 other documents - public - Písemná zpráva zadavatele - burza.pdf 330.68 KB