Procurement documents

Procurement procedure: Realizace změn v projektu migrovaných informačních portálů

Document information

Name: Zadávací dokumentace - Příloha č. 7 – Vzor – Čestné prohlášení o neexistenci významného vztahu k Ruské federaci
Description: editovatelná verze

Actual file version

File name: Dokument MS Word SPCSS_ZD-P07-CP-vztah-Rusko_VZ 2022026_220919.docx
Size: 81.58 KB
Actual file version: 22.09.2022 08:47:06
MD5 hash: 3db84db055eb668048100e2d7c2376f6
SHA256 hash: 60c38f37fb54fc34a1f9230acca4cb81d15ab9a48ab46cc9197961d8df3311da

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 22.09.2022 08:47:06 Zadávací dokumentace - Příloha č. 7 – Vzor – Čestné prohlášení o neexistenci významného vztahu k Ruské federaci procurement documents - SPCSS_ZD-P07-CP-vzta h-Rusko_VZ2022026_22 0919.docx 81.58 KB