Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku 2018 - 2022
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávky kancelářského a jiného nábytku po dobu trvání rámcových dohod. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2, č. 3 a č. 4 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky budou množstevně určeny v konkrétních dílčích kupních smlouvách, které budou uzavírány na základě rámcových dohod.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: verejne.zakazky@mfcr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.04.2018 10:00
Datum zahájení: 19.03.2018 18:11