Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup nákladního vozidla kategorie N2 do 10t (znovuvyhlášení)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat 1 ks nového nákladního vozidla N2 do 10t s bezpečnostní úpravou v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 ZD) (dále jen „vozidlo“).

Vozidlo musí být plně funkční pro stanovený účel, kterým je zejména přeprava zboží na europaletách, a musí splňovat veškeré podmínky stanovené platnými právními předpisy v České republice a EU pro jejich řádné provozování a užívání, zejména musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vozidlo musí být dodáno nové, tzn., že zadavatel musí být jeho prvním vlastníkem z hlediska jeho registrace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Magdaléna Vyskočilová
e-mail: vyskocilova.magdalena@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 08.02.2021 09:00
Datum zahájení: 19.01.2021 12:42