Veřejná zakázka: Nákup nákladního vozidla kategorie N2 do 10t (znovuvyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3483
Systémové číslo: P21V00000001
Evidenční číslo zadavatele: STC/3032/ÚSF/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.01.2021
Nabídku podat do: 08.02.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup nákladního vozidla kategorie N2 do 10t (znovuvyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat 1 ks nového nákladního vozidla N2 do 10t s bezpečnostní úpravou v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 ZD) (dále jen „vozidlo“).

Vozidlo musí být plně funkční pro stanovený účel, kterým je zejména přeprava zboží na europaletách, a musí splňovat veškeré podmínky stanovené platnými právními předpisy v České republice a EU pro jejich řádné provozování a užívání, zejména musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vozidlo musí být dodáno nové, tzn., že zadavatel musí být jeho prvním vlastníkem z hlediska jeho registrace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky