Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru (znovuvyhlášení)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru o různých plošných hmotnostech, kartónu a lepenky (dále jen „zboží“).

Požadované vlastnosti a bližší specifikace předmětu plnění jsou přesně specifikovány v návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy a tvoří přílohu č. 1 této výzvy (dále jen také „rámcová dohoda“).

Zadavatel uzavře rámcovou dohodu mezi účastníky rámcové dohody v souladu s ustanovením § 131 zákona, a to minimálně se dvěma, nejvíce však s pěti dodavateli, kteří se v rámci hodnocení nabídek umístí na prvním až druhém, respektive až třetím, čtvrtém, či pátém místě.

V případě, že nabídku podá menší počet účastníků než 5, či podmínky účasti splní méně než 5 účastníků, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi účastníky splňující podmínky účasti. Dle ustanovení § 133 odst. 3 zákona nemůže být rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním účastníkem.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Magdaléna Vyskočilová
e-mail: vyskocilova.magdalena@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 04.11.2022 09:00
Datum zahájení: 04.10.2022 11:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: