Veřejná zakázka: Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru (znovuvyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3642
Systémové číslo: P22V00000059
Evidenční číslo zadavatele: STC/11140/ÚSF/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.10.2022
Nabídku podat do: 04.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru (znovuvyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru o různých plošných hmotnostech, kartónu a lepenky (dále jen „zboží“).

Požadované vlastnosti a bližší specifikace předmětu plnění jsou přesně specifikovány v návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy a tvoří přílohu č. 1 této výzvy (dále jen také „rámcová dohoda“).

Zadavatel uzavře rámcovou dohodu mezi účastníky rámcové dohody v souladu s ustanovením § 131 zákona, a to minimálně se dvěma, nejvíce však s pěti dodavateli, kteří se v rámci hodnocení nabídek umístí na prvním až druhém, respektive až třetím, čtvrtém, či pátém místě.

V případě, že nabídku podá menší počet účastníků než 5, či podmínky účasti splní méně než 5 účastníků, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi účastníky splňující podmínky účasti. Dle ustanovení § 133 odst. 3 zákona nemůže být rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním účastníkem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky