Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku - Část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty, Část B Komunikace Razice - Kostomlaty
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o obnovu původního silničního propojení mezi městem Bílina a obcemi Razice a Štěpánov po ukončení provozu na vnější výsypce Radovesice. Vedení trasy obnovených komunikací koncepčně navazuje na původní stav silniční sítě před zahájením důlní činnosti v této lokalitě. Komunikační spojení umožní i rozvoj plánovaných revitalizačních opatření na výsypce Radovesice.
Část A Štěpánov – Kostomlaty
Projekt řeší výstavbu komunikace, propojující stávající silnici III/25815 v místě vzdáleném cca 1,0 km od obce Štěpánov s komunikací Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Navržená komunikace je vedena v celé trase prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém území, délka je 2 890,565 m. Součástí objektu je též úprava části stávající silnice III/25815 v místě napojení na novou komunikaci (styková křižovatka tvaru T) a z toho plynoucí nutnost nového napojení lesní cest.
Část B Razice – Kostomlaty
Projekt řeší výstavbu komunikace, propojující stávající silnici III/2577 v blízkosti obce Razice s komunikací Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Převážná část komunikace je vedena prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém až horském území, délka je 3 502,120 m.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Letenská 15
118 10 Praha 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.11.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 10.09.2016 00:00