Veřejná zakázka: Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku - Část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty, Část B Komunikace Razice - Kostomlaty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1658
Systémové číslo: P16V00000378
Evidenční číslo zadavatele: MF 17942/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638587
Na základě předběžného oznámení:
Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku - Část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty, Část B Komunikace Razice - Kostomlaty
Počátek běhu lhůt: 10.09.2016
Nabídku podat do: 24.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku - Část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty, Část B Komunikace Razice - Kostomlaty
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Jedná se o obnovu původního silničního propojení mezi městem Bílina a obcemi Razice a Štěpánov po ukončení provozu na vnější výsypce Radovesice. Vedení trasy obnovených komunikací koncepčně navazuje na původní stav silniční sítě před zahájením důlní činnosti v této lokalitě. Komunikační spojení umožní i rozvoj plánovaných revitalizačních opatření na výsypce Radovesice.
Část A Štěpánov – Kostomlaty
Projekt řeší výstavbu komunikace, propojující stávající silnici III/25815 v místě vzdáleném cca 1,0 km od obce Štěpánov s komunikací Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Navržená komunikace je vedena v celé trase prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém území, délka je 2 890,565 m. Součástí objektu je též úprava části stávající silnice III/25815 v místě napojení na novou komunikaci (styková křižovatka tvaru T) a z toho plynoucí nutnost nového napojení lesní cest.
Část B Razice – Kostomlaty
Projekt řeší výstavbu komunikace, propojující stávající silnici III/2577 v blízkosti obce Razice s komunikací Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Převážná část komunikace je vedena prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém až horském území, délka je 3 502,120 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy