Contracting authority profile: Česká republika - Ministerstvo financí


Preliminary system information
Filter by procurement procedure state:
Filter by archive:
Filter by public contract type:
Filter by site of performance:
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Provádění supervize akce „Příprava území po ukončení hornické činnosti – polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“
small-scale public contract Awarded
Provádění supervize akce „Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity“
small-scale public contract Awarded
Provádění supervize akce „Revitalizace (sanace) řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti“
small-scale public contract Awarded
Provádění supervize akce „Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa“
small-scale public contract Awarded
Provádění supervize akce „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, 2. část“
small-scale public contract Awarded
Provádění supervize akce „Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic“
small-scale public contract Awarded
Provádění supervize akce „Úprava přeložky Vesnického potoka“
small-scale public contract Awarded
Provádění supervize akce „VUAB Pharma a.s. ROZTOKY U PRAHY sanace starých ekologických zátěží"
small-scale public contract Awarded
Provádění supervize dokončení sanačních prací ve společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
small-scale public contract Awarded
Provádění supervize sanačních prací II. etapy prováděných na lokalitách Hlubočky-Mariánské údolí, Šternberk a Dvorce 02 společnosti MORA MORAVIA, s.r.o.
small-scale public contract Awarded
Provádění supervize sanačních prací prováděných v rámci akce „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s. Kroměříž – odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod“
small-scale public contract Awarded
Provádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle Dodatku prováděcího projektu „Projekt na dokončení sanace staré ekologické zátěže OEZ Letohrad Dolní Třešňovec“
small-scale public contract Awarded
Provádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle „Dodatku prováděcího projektu Prováděcí projekt sanačních prací OEZ Letohrad skládka Písečná I (GEO Group a.s. prosinec 2013)“
small-scale public contract Awarded
Provádění supervizních prací při sanaci starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v letech 2014 – 2015
small-scale public contract Awarded
Provedení aktualizace doprůzkumu a projektové dokumentace sanace v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s.r.o.
small-scale public contract Awarded
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20 30  ››