Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nákladního vozidla kategorie N2 do 10t (znovuvyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2021 08.02.2021 09:00
Dodávka fólie pro horkou ražbu s difrakčními opticky variabilními obrazovými zařízeními pro pamětní bankovku
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2021 11.02.2021 09:00
Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2020 04.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií UPS Datového centra
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologického systému Stabilního hasicího zařízení Datového centra
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2020 22.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií chlazení a zdrojů chladu Datového centra
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií řídicího systému energetiky Datového centra a příslušných rozvoden pro vysoké a nízké napětí
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Propojení datových center GFŘ a SPCSS
nadlimitní Příjem nabídek 22.12.2020 18.02.2021 10:00
Projekt podpory výstupní kontroly kvality
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2020 11.01.2021 09:00
Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT
podlimitní Příjem nabídek 15.12.2020 02.02.2021 10:00
Výroba a dodávky čipových předlaminátů
nadlimitní Příjem nabídek 09.12.2020 26.01.2021 09:00
Upgrade monitoringu v DC Vápenka
nadlimitní Příjem nabídek 07.12.2020 28.01.2021 10:00
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků
nadlimitní Vyhodnoceno 16.11.2020 17.12.2020 10:00
všechny zakázky