Public contracts of Ministerstva financí

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.08 MB) and manual to applet for electronic signature (Czech) (pdf, 862.47 KB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a. s. v Praze
small-scale public contract Receipt of tenders 16.01.2018 06.02.2018 23:59
Výroba a dodání holografické fólie na dálniční známky
below-the-threshold Processing 16.01.2018 02.02.2018 10:00
Pětibarvový ceninový ofsetový tiskový stroj formátu B1 včetně servisu
above-the-threshold Processing 15.01.2018 21.02.2018 11:00
Supervize akce Rekonstrukce kanalizace ulice Mánesova
small-scale public contract Receipt of tenders 08.01.2018 29.01.2018 23:59
Nákup 11 ks vozidel pro CS ČR
above-the-threshold Receipt of tenders 08.01.2018 09.02.2018 10:00
Linka CToP pro výrobu tiskových desek a osvit filmu
above-the-threshold Processing 05.01.2018 12.02.2018 11:00
Rámcová dohoda na dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru
below-the-threshold Receipt of tenders 04.01.2018 29.01.2018 10:00
Poskytování pozáručních servisních služeb digitálního tiskového zařízení
below-the-threshold Processing 03.01.2018 19.01.2018 10:00
Implementace výzev
above-the-threshold Receipt of tenders 29.12.2017 29.01.2018 10:00
Zajištění dodávky 15 ks přenosných zařízení pro stopovou detekci chemických látek - drog a výbušnin
above-the-threshold Receipt of tenders 28.12.2017 01.02.2018 10:00
Pojištění vozidel CS ČR na období 2018 - 2022
above-the-threshold Receipt of tenders 27.12.2017 31.01.2018 10:00
Supervize akce „Oprava kanalizace ulice Mitušova“
small-scale public contract Receipt of tenders 22.12.2017 23.01.2018 23:59
Supervize – Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území – likvidace štěrbinové nádrže v obci Albrechtice
small-scale public contract Receipt of tenders 22.12.2017 25.01.2018 23:59
Multifunkční hřiště Havraň
small-scale public contract Receipt of tenders 22.12.2017 02.02.2018 23:59
Supervize nad realizací sanačních prací „VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže"
small-scale public contract Receipt of tenders 22.12.2017 22.01.2018 23:59
all public contracts