Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.09 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Pořízení HW a SW maintenance
above-the-threshold Evaluation 10.01.2019 12.02.2019 10:00
Zajištění licencí a SW maintenance k produktům CA
below-the-threshold Evaluated 18.12.2018 11.01.2019 11:01
Obnova a rozšíření stávající hardwarové a softwarové infrastruktury pro virtualizaci
above-the-threshold Evaluation 12.11.2018 17.12.2018 11:00
Systém DMS – správa a oběh digitálních dokumentů
below-the-threshold Evaluated 16.10.2018 08.11.2018 11:00
Dodávka a implementace opatření pro zabezpečení sítě LAN
above-the-threshold Evaluation 04.10.2018 04.12.2018 11:00
Nákup infračervených spektrometrů pro CS ČR
above-the-threshold Evaluation 02.07.2018 20.07.2018 10:00
„Krejcarova lávka“
below-the-threshold Evaluation 28.06.2018 11.02.2019 23:59
„Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“
above-the-threshold Evaluated 14.06.2018 04.10.2018 23:59
Nákup pistolí pro CS ČR 2018
above-the-threshold Examination of qualifications 14.03.2018 15.10.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
above-the-threshold Evaluation 26.01.2018 16.03.2018 10:00
Nákup balistických vest pro CS ČR 2017
above-the-threshold Examination of qualifications 21.12.2017 24.01.2018 14:00
Nákup balistických vest pro útvary dohledu
above-the-threshold Evaluation 21.12.2017 09.04.2018 14:00
Rámcová dohoda na dodávky polokošil a funkčních triček pro příslušníky CS ČR
above-the-threshold Evaluation 06.12.2017 19.02.2018 10:00
Dodávka Personálního informačního systému pro resort Ministerstva financí České republiky
above-the-threshold Evaluation 31.07.2017 26.10.2018 10:00
Nákup 28 ks vozidel pro CS ČR
above-the-threshold Evaluation 19.07.2017 24.08.2017 10:00
all public contracts