Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.09 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku a zaměstnanců
below-the-threshold Receipt of tenders 12.08.2019 09.09.2019 10:00
Dodávka a implementace bezpečnostních prvků sítě LAN
above-the-threshold Receipt of tenders 05.08.2019 05.09.2019 09:00
Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny
below-the-threshold Evaluated 24.07.2019 12.08.2019 10:00
Hygienické a drogistické potřeby
small-scale public contract Evaluated 19.07.2019 31.07.2019 09:00
Aplikační podpora aplikace datového skladu
below-the-threshold Evaluated 12.07.2019 15.08.2019 10:00
Modernizace kontrolního a řídícího systému pro rotační tiskový stroj DRENT VISION U 1133
above-the-threshold Evaluated 03.07.2019 12.08.2019 09:00
Provozní podpora a rozvojové činnosti síťové infrastruktury datových center
above-the-threshold Evaluated 25.06.2019 29.07.2019 11:00
Zajištění datové konektivity zadavatele
below-the-threshold Evaluated 18.06.2019 18.07.2019 09:00
Dodávky folií pro výrobu dálničních kuponů ČR pro rok 2021 - 2022
below-the-threshold Evaluated 07.05.2019 25.06.2019 09:00
Nákup pistolí pro CS ČR 2018
above-the-threshold Evaluation 14.03.2018 28.03.2019 14:00
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
above-the-threshold Evaluation 26.01.2018 16.03.2018 10:00
Nákup balistických vest pro CS ČR 2017
above-the-threshold Examination of qualifications 21.12.2017 24.01.2018 14:00
Dodávka Personálního informačního systému pro resort Ministerstva financí České republiky
above-the-threshold Evaluation 31.07.2017 26.10.2018 10:00
Nákup 28 ks vozidel pro CS ČR
above-the-threshold Evaluation 19.07.2017 24.08.2017 10:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
above-the-threshold Evaluation 24.05.2016 11.07.2016 10:00
all public contracts