Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Servisní podpora technologií Check Point a LOGmanager
below-the-threshold Evaluation 01.09.2021 17.09.2021 09:00
Čerpání služeb v Google Cloud Platform 2021-2023
small-scale public contract Evaluation 31.08.2021 08.09.2021 10:00
Dodávky hygienických a drogistických potřeb (znovuvyhlášení)
small-scale public contract Evaluation 18.08.2021 27.08.2021 09:00
Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru
below-the-threshold Evaluated 28.07.2021 25.08.2021 09:00
Zajištění datové konektivity
small-scale public contract Evaluation 22.07.2021 09.08.2021 12:00
Odborná podpora v oblasti Microsoft
above-the-threshold Evaluation 14.07.2021 16.08.2021 10:00
Výměna chlazení v serverovně 1.NP
small-scale public contract Evaluated 22.06.2021 14.07.2021 09:00
Inovace difrakčního optického variabilního obrazového zařízení pro elektronické občanské průkazy_opakování // Innovation of Diffractive Optically Variable Image Device for Electronic ID Cards (eID)_reissue
above-the-threshold Evaluation 18.06.2021 21.07.2021 09:00
Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
above-the-threshold Evaluation 28.01.2021 22.03.2021 09:00
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
above-the-threshold Evaluation 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
above-the-threshold Evaluation 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT
below-the-threshold Evaluation 15.12.2020 02.02.2021 10:00
Dodání laminačního lisu (znovuvyhlášení)
above-the-threshold Evaluated 05.11.2020 18.12.2020 10:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
above-the-threshold Evaluated 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
above-the-threshold Evaluation 11.09.2019 14.10.2019 09:00
all public contracts