Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Subskripce pro platformu pro centrální správu logů
below-the-threshold Receipt of tenders 07.04.2021 23.04.2021 10:00
Výměna výkonových modulů
below-the-threshold Evaluation 16.03.2021 01.04.2021 10:00
HW a SW podpora produktů výrobce Check Point
below-the-threshold Evaluation 09.03.2021 25.03.2021 10:00
Provozní podpora a rozvojové činnosti provozního IT monitoringu
below-the-threshold Evaluated 02.03.2021 23.03.2021 10:00
Výměna střešního pláště na budově VZ II
small-scale public contract Evaluated 18.02.2021 10.03.2021 09:00
Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
above-the-threshold Evaluation 28.01.2021 22.03.2021 09:00
Dodávka fólie pro horkou ražbu s difrakčními opticky variabilními obrazovými zařízeními pro pamětní bankovku
below-the-threshold Evaluation 15.01.2021 03.03.2021 10:00
Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II
above-the-threshold Evaluation 30.12.2020 10.03.2021 10:00
Servisní podpora technologií UPS Datového centra
above-the-threshold Evaluation 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
above-the-threshold Evaluation 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
above-the-threshold Evaluation 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologického systému Stabilního hasicího zařízení Datového centra
above-the-threshold Evaluation 30.12.2020 03.03.2021 10:00
Servisní podpora technologií chlazení a zdrojů chladu Datového centra
above-the-threshold Evaluated 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií řídicího systému energetiky Datového centra a příslušných rozvoden pro vysoké a nízké napětí
above-the-threshold Evaluated 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT
below-the-threshold Evaluation 15.12.2020 02.02.2021 10:00
all public contracts