Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Sušicí tunel pro sítotiskový stroj
below-the-threshold Receipt of tenders 01.08.2022 22.08.2022 09:00
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti RISRE
above-the-threshold Receipt of tenders 29.07.2022 29.08.2022 16:00
Systém chlazení pro laminátory Mühlbauer_znovuvyhlášení
small-scale public contract Evaluated 29.07.2022 08.08.2022 09:00
Provozní podpora k IS CICERO
above-the-threshold Receipt of tenders 14.07.2022 19.08.2022 09:00
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti RISPR
above-the-threshold Evaluation 01.07.2022 04.08.2022 16:00
Podpora a konzultace pro produkty WSO2
above-the-threshold Receipt of tenders 09.06.2022 12.08.2022 10:00
Provozní a odborná podpora procesu řízení konfigurací
above-the-threshold Evaluated 09.06.2022 15.07.2022 10:00
Produkční disková pole
above-the-threshold Receipt of tenders 30.05.2022 29.08.2022 16:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
above-the-threshold Evaluated 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
above-the-threshold Evaluation 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
above-the-threshold Evaluation 26.01.2018 16.03.2018 10:00
Nákup balistických vest pro CS ČR 2017
above-the-threshold Examination of qualifications 21.12.2017 24.01.2018 14:00
Dodávka Personálního informačního systému pro resort Ministerstva financí České republiky
above-the-threshold Evaluation 31.07.2017 26.10.2018 10:00
Nákup 28 ks vozidel pro CS ČR
above-the-threshold Evaluation 19.07.2017 24.08.2017 10:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
above-the-threshold Evaluation 24.05.2016 11.07.2016 10:00
all public contracts