Public contracts of Ministerstva financí

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.09 MB) and manual to applet for electronic signature (Czech) (pdf, 862.47 KB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Realizace monitoringu kvality podzemní vody a zjišťování volné fáze polutantů, příp. její odčerpávání do doby zahájení další etapy sanačních prací na lokalitě FARMAK, a.s. v Olomouci
small-scale public contract Receipt of tenders 23.04.2018 17.05.2018 23:59
Přepravní služby pro MF 2018 - 2021
below-the-threshold Receipt of tenders 20.04.2018 10.05.2018 10:00
Dodávka kancelářského papíru pro resort MF
above-the-threshold Receipt of tenders 18.04.2018 21.05.2018 10:00
Doprůzkum bývalého areálu společnosti AERO Vodochody a.s. – závod Kralupy nad Vltavou, ul. Trojanova
small-scale public contract Receipt of tenders 18.04.2018 14.05.2018 23:59
Odstranění kontaminace podlah a nesaturované zóny v areálu společnosti FERROMET a.s. ve Veselí nad Moravou
small-scale public contract Receipt of tenders 17.04.2018 18.05.2018 23:59
„Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa“
above-the-threshold Receipt of tenders 16.04.2018 22.05.2018 23:59
Rekultivace DJŠ – 13. část – západní svahy
below-the-threshold Receipt of tenders 16.04.2018 23.05.2018 23:59
Informační systém pro dohled nad hazardními hrami
above-the-threshold Receipt of tenders 13.04.2018 25.05.2018 10:00
Poskytování auditních služeb evropských fondů, mimo Evropských strukturálních a investičních fondů
above-the-threshold Receipt of tenders 11.04.2018 14.05.2018 10:00
Dodávka digitálního stroje s kamerovou kontrolou
above-the-threshold Processing 27.03.2018 23.04.2018 11:00
Supervize sanace ČS PHM Pardubice - Chrudimská včetně koordinátora BOZP
small-scale public contract Evaluation 26.03.2018 18.04.2018 23:59
Zajištění podpory provozu integrovaného informačního systému státní pokladny
above-the-threshold Receipt of tenders 23.03.2018 30.04.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku 2018 - 2022
above-the-threshold Evaluation 19.03.2018 23.04.2018 10:00
Realizace prací dle Projektu doprůzkumu SEZ a zpracování AAR – TRANSFORMOVNA ČECHY STŘED MOCHOV, ČEZ Distribuce a.s.
small-scale public contract Evaluation 19.03.2018 18.04.2018 23:59
Supervize Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD
small-scale public contract Evaluation 16.03.2018 10.04.2018 23:59
all public contracts