Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Nákup nákladního vozidla kategorie N2 do 10t (znovuvyhlášení)
below-the-threshold Receipt of tenders 19.01.2021 08.02.2021 09:00
Dodávka fólie pro horkou ražbu s difrakčními opticky variabilními obrazovými zařízeními pro pamětní bankovku
below-the-threshold Receipt of tenders 15.01.2021 11.02.2021 09:00
Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II
above-the-threshold Receipt of tenders 30.12.2020 04.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií UPS Datového centra
above-the-threshold Receipt of tenders 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
above-the-threshold Receipt of tenders 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
above-the-threshold Receipt of tenders 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologického systému Stabilního hasicího zařízení Datového centra
above-the-threshold Receipt of tenders 30.12.2020 22.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií chlazení a zdrojů chladu Datového centra
above-the-threshold Receipt of tenders 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií řídicího systému energetiky Datového centra a příslušných rozvoden pro vysoké a nízké napětí
above-the-threshold Receipt of tenders 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Propojení datových center GFŘ a SPCSS
above-the-threshold Receipt of tenders 22.12.2020 18.02.2021 10:00
Projekt podpory výstupní kontroly kvality
small-scale public contract Evaluated 16.12.2020 11.01.2021 09:00
Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT
below-the-threshold Receipt of tenders 15.12.2020 02.02.2021 10:00
Výroba a dodávky čipových předlaminátů
above-the-threshold Receipt of tenders 09.12.2020 26.01.2021 09:00
Upgrade monitoringu v DC Vápenka
above-the-threshold Receipt of tenders 07.12.2020 28.01.2021 10:00
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků
above-the-threshold Evaluated 16.11.2020 17.12.2020 10:00
all public contracts