Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Rámcová dohoda na provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
small-scale public contract Evaluation 17.05.2023 01.06.2023 09:00
Supply of Contact Chip Modules // Dodávky kontaktních čipových modulů
above-the-threshold Receipt of tenders 03.05.2023 18.07.2023 09:00
Dodávka průmyslového skartovacího stroje s vestavěným lisem včetně odkupu stávajícího stroje
small-scale public contract Evaluation 26.04.2023 16.05.2023 09:00
Production and Supply of prelaminated card inlays with windows for ID1 cards // Výroba a dodávky předlaminátů s okénkem pro ID1 karty
above-the-threshold Evaluation 14.04.2023 17.05.2023 09:00
Produkty a služby M365
above-the-threshold Evaluation 05.04.2023 31.05.2023 11:00
Production and Supply of Lamination Plates for ID1 Cards // Výroba a dodávky laminačních plechů pro ID1 karty
below-the-threshold Evaluated 31.03.2023 21.04.2023 09:00
Podpora a konzultace pro produkty WSO2 II
above-the-threshold Evaluation 03.02.2023 06.03.2023 14:00
Supply and Service of Collating and Bonding Device for the Production of ID1 Cards_reissue2 // Dodávka a zajištění servisu snášecího a bodovacího zařízení pro výrobu karet ID1_opakování2
above-the-threshold Evaluated 10.01.2023 13.02.2023 09:00
Provozní podpora k IS CICERO
above-the-threshold Evaluation 14.07.2022 19.08.2022 09:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
above-the-threshold Evaluated 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
above-the-threshold Evaluation 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
above-the-threshold Evaluation 26.01.2018 16.03.2018 10:00
Nákup balistických vest pro CS ČR 2017
above-the-threshold Examination of qualifications 21.12.2017 24.01.2018 14:00
Dodávka Personálního informačního systému pro resort Ministerstva financí České republiky
above-the-threshold Evaluation 31.07.2017 26.10.2018 10:00
Nákup 28 ks vozidel pro CS ČR
above-the-threshold Evaluation 19.07.2017 24.08.2017 10:00
all public contracts