Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Produkty a služby M365
above-the-threshold Receipt of tenders 20.02.2024 25.03.2024 10:00
Production and delivery of STARCOS 3.7 eIDAS C1 chip modules // Výroba a dodávky čipových modulů STARCOS 3.7 eIDAS C1
above-the-threshold Receipt of tenders 09.02.2024 15.03.2024 09:00
Výuka cizích jazyků
below-the-threshold Evaluation 05.02.2024 21.02.2024 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy ve 4.NP a 5.NP objektu VZ I, vč. inženýrských činností
small-scale public contract Evaluation 05.02.2024 16.02.2024 09:00
Licence a maintenance pro technologie Deception
below-the-threshold Evaluation 31.01.2024 19.02.2024 10:00
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti CSU
above-the-threshold Receipt of tenders 26.01.2024 26.02.2024 10:00
Supply and service of the laser engraving personalization machine for ID cards // Dodávka a servis laserového gravírovacího stroje pro personalizaci průkazů totožnosti
small-scale public contract Evaluation 18.01.2024 20.02.2024 09:00
Milling and Implanting System of Contact Chip Modules and Fingerprintsenzors for ID1 Cards // Embedovací systém kontaktních čipových modulů a snímačů otisků prstů pro ID1 karty”
above-the-threshold Evaluation 17.01.2024 23.02.2024 09:00
Rozšíření přístupu ke znalostní databázi znalostních analýz
below-the-threshold Evaluation 11.01.2024 19.02.2024 10:00
Ofsetový ceninový potisk rolí termopapíru_znovuvyhlášení
below-the-threshold Evaluation 03.01.2024 22.01.2024 09:00
Provozní podpora a rozvoj systému pro sledovatelnost tabákových výrobků
above-the-threshold Receipt of tenders 21.12.2023 04.03.2024 09:00
Přestavba prostor areálu Na Vápence
below-the-threshold Evaluated 10.11.2023 08.01.2024 14:00
Reprezentativní zasedací místnost
below-the-threshold Evaluation 16.10.2023 03.11.2023 09:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
above-the-threshold Evaluated 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
above-the-threshold Evaluation 11.09.2019 14.10.2019 09:00
all public contracts