Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.09 MB) and manual to applet for electronic signature (Czech) (pdf, 862.47 KB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Systém DMS – správa a oběh digitálních dokumentů
below-the-threshold Receipt of tenders 16.10.2018 01.11.2018 11:00
Dodávka a implementace opatření pro zabezpečení sítě LAN
above-the-threshold Receipt of tenders 04.10.2018 06.11.2018 11:00
Výroba a dodávka čipových předlaminátů
above-the-threshold Evaluation 15.08.2018 20.09.2018 11:00
Jednotný bezpečnostní systém Datového centra Zeleneč
above-the-threshold Examination of qualifications 27.07.2018 03.09.2018 10:00
Nákup infračervených spektrometrů pro CS ČR
above-the-threshold Evaluation 02.07.2018 20.07.2018 10:00
Úklid objektu GŘC – Studentská 1182, Bohumín
above-the-threshold Evaluation 29.06.2018 31.07.2018 11:00
„Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část II – plovoucí zařízení (mola)“
below-the-threshold Evaluation 28.06.2018 19.09.2018 23:59
„Krejcarova lávka“
below-the-threshold Receipt of tenders 28.06.2018 23.11.2018 23:59
Dodání systému pro zkoumání dokumentů a zabezpečovacích prvků
below-the-threshold Evaluation 21.06.2018 18.07.2018 10:00
Úklid v objektech Celní správy ČR
above-the-threshold Evaluation 14.06.2018 17.07.2018 10:00
„Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“
above-the-threshold Evaluation 14.06.2018 04.10.2018 23:59
"Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a"
above-the-threshold Evaluation 11.06.2018 16.07.2018 23:59
„Sanační zásah v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.“
above-the-threshold Evaluation 21.05.2018 25.06.2018 23:59
Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě
above-the-threshold Evaluation 16.05.2018 09.07.2018 10:00
Spotřební materiál pro IT nákup OŘ 1/2018
above-the-threshold Evaluation 23.04.2018 08.06.2018 12:00
all public contracts