Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Dodávky nyloprintových desek (znovuvyhlášení)
below-the-threshold Receipt of tenders 26.09.2023 16.10.2023 09:00
Čerpání služeb v Google Cloud Platform 2023-2026
below-the-threshold Receipt of tenders 19.09.2023 09.10.2023 09:00
Zajištění HW a SW podpory k IBM Power serverům a ovládacím prvkům na rok 2024
above-the-threshold Receipt of tenders 19.09.2023 23.10.2023 09:00
Nákup letenek a zajištění cestovních služeb
small-scale public contract Evaluation 14.08.2023 23.08.2023 09:00
Provozní a odborná podpora infrastruktury datových center
above-the-threshold Evaluated 04.08.2023 11.09.2023 10:00
Security Design Software and Maintenance // Ceninový software a maintenance
below-the-threshold Evaluation 02.08.2023 21.08.2023 09:00
Veřejná zakázka: Production and Supply of prelaminated card inlays with windows for ID1 cards_reissue // Výroba a dodávky předlaminátů s okénkem pro ID1 karty_opakování
above-the-threshold Evaluation 31.07.2023 04.09.2023 09:00
Dodávka a servis 2 ks inkoustových produkčních tiskáren pro personalizaci alkoholových nálepek
above-the-threshold Evaluation 24.07.2023 28.08.2023 09:00
Činnosti generálního projektanta dostavby DCZ – II. a III. etapa
above-the-threshold Evaluation 16.06.2023 24.07.2023 13:00
Supply of Contact Chip Modules // Dodávky kontaktních čipových modulů
above-the-threshold Evaluated 03.05.2023 31.08.2023 09:00
Podpora a konzultace pro produkty WSO2 II
above-the-threshold Evaluated 03.02.2023 06.03.2023 14:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
above-the-threshold Evaluated 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
above-the-threshold Evaluation 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
above-the-threshold Evaluation 26.01.2018 16.03.2018 10:00
Nákup balistických vest pro CS ČR 2017
above-the-threshold Examination of qualifications 21.12.2017 24.01.2018 14:00
all public contracts