Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Výměna chlazení v serverovně 1.NP
small-scale public contract Receipt of tenders 22.06.2021 14.07.2021 09:00
Inovace difrakčního optického variabilního obrazového zařízení pro elektronické občanské průkazy_opakování // Innovation of Diffractive Optically Variable Image Device for Electronic ID Cards (eID)_reissue
above-the-threshold Receipt of tenders 18.06.2021 21.07.2021 09:00
Rozšíření kapacity technologie loadbalancingu
above-the-threshold Receipt of tenders 17.06.2021 19.07.2021 10:00
Rozšíření kapacity technologie síťové bezpečnosti
above-the-threshold Receipt of tenders 17.06.2021 19.07.2021 10:00
Subskripce pro platformu pro centrální správu logů
below-the-threshold Receipt of tenders 10.06.2021 28.06.2021 10:00
Navýšení kapacity síťové infrastruktury datových center
above-the-threshold Receipt of tenders 31.05.2021 01.07.2021 10:00
Výuka cizích jazyků (znovuvyhlášení)
small-scale public contract Evaluated 20.05.2021 28.05.2021 09:00
Datové propojení datových center SPCSS a GŘC
above-the-threshold Evaluation 10.05.2021 11.06.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy v objektu VZ I - přemístění výroby z objektu VZ III
below-the-threshold Evaluation 05.05.2021 25.05.2021 09:00
Rotační výsekový stroj se separátorem
below-the-threshold Evaluation 27.04.2021 17.05.2021 09:00
Upgrade monitoringu v DC Vápenka II
above-the-threshold Evaluation 19.04.2021 26.05.2021 10:00
Osvitová jednotka a vyvolávací automat // Computer to High-Security Plate/Film and relating Plate Processor for Wet Offset Plates
above-the-threshold Evaluation 09.04.2021 08.06.2021 09:00
Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
above-the-threshold Evaluation 28.01.2021 22.03.2021 09:00
Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II
above-the-threshold Evaluated 30.12.2020 10.03.2021 10:00
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
above-the-threshold Evaluation 30.12.2020 01.02.2021 10:00
all public contracts