Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 6.30 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Činnosti podpory procesů správy uživatelů a aplikace Centrální správa uživatelů integrovaného informačního systému státní pokladny
above-the-threshold Receipt of tenders 12.02.2020 16.03.2020 10:00
Aplikační podpora aplikace datového skladu
above-the-threshold Evaluation 14.01.2020 30.01.2020 10:00
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
above-the-threshold Receipt of tenders 07.01.2020 16.03.2020 10:00
Výměna baterií UPS
below-the-threshold Evaluation 30.12.2019 31.01.2020 15:00
Dodávky ceninového papíru, ceninového papíru s aplikovaným holografickým proužkem a termopapíru s aplikovaným holografickým proužkem
above-the-threshold Evaluation 14.12.2019 30.01.2020 09:00
Celková rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE ve 4. NP VZ I
below-the-threshold Evaluation 29.11.2019 18.12.2019 09:00
Jednonožová řezačka
below-the-threshold Evaluation 29.11.2019 18.12.2019 09:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
above-the-threshold Evaluation 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
above-the-threshold Evaluation 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku a zaměstnanců
below-the-threshold Evaluation 12.08.2019 15.10.2019 10:00
Dodávka a implementace bezpečnostních prvků sítě LAN
above-the-threshold Evaluation 05.08.2019 12.09.2019 09:00
Nákup pistolí pro CS ČR 2018
above-the-threshold Evaluation 14.03.2018 28.03.2019 14:00
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
above-the-threshold Evaluation 26.01.2018 16.03.2018 10:00
Nákup balistických vest pro CS ČR 2017
above-the-threshold Examination of qualifications 21.12.2017 24.01.2018 14:00
Dodávka Personálního informačního systému pro resort Ministerstva financí České republiky
above-the-threshold Evaluation 31.07.2017 26.10.2018 10:00
all public contracts