Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.09 MB) and manual to applet for electronic signature (Czech) (pdf, 862.47 KB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Obnova a rozšíření stávající hardwarové a softwarové infrastruktury pro virtualizaci
above-the-threshold Receipt of tenders 12.11.2018 17.12.2018 11:00
Servisní a odborná podpora Integrovaného řešení systému Service Desk
above-the-threshold Evaluation 26.10.2018 28.11.2018 10:00
Vývojový tým aplikace datového skladu
below-the-threshold Evaluation 17.10.2018 02.11.2018 11:02
Systém DMS – správa a oběh digitálních dokumentů
below-the-threshold Evaluation 16.10.2018 08.11.2018 11:00
Dodávka a implementace opatření pro zabezpečení sítě LAN
above-the-threshold Evaluation 04.10.2018 04.12.2018 11:00
Jednotný bezpečnostní systém Datového centra Zeleneč
above-the-threshold Evaluation 27.07.2018 19.11.2018 10:00
Nákup infračervených spektrometrů pro CS ČR
above-the-threshold Evaluation 02.07.2018 20.07.2018 10:00
„Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část II – plovoucí zařízení (mola)“
below-the-threshold Evaluation 28.06.2018 19.09.2018 23:59
„Krejcarova lávka“
below-the-threshold Receipt of tenders 28.06.2018 03.01.2019 23:59
Úklid v objektech Celní správy ČR
above-the-threshold Evaluation 14.06.2018 17.07.2018 10:00
„Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“
above-the-threshold Evaluation 14.06.2018 04.10.2018 23:59
"Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a"
above-the-threshold Evaluation 11.06.2018 16.07.2018 23:59
Spotřební materiál pro IT nákup OŘ 1/2018
above-the-threshold Evaluation 23.04.2018 08.06.2018 12:00
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku 2018 - 2022
above-the-threshold Evaluated 19.03.2018 23.04.2018 10:00
Nákup pistolí pro CS ČR 2018
above-the-threshold Examination of qualifications 14.03.2018 15.10.2018 10:00
all public contracts