Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní podpora technologií Check Point a LOGmanager - znovuvyhlášení
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2023 19.12.2023 09:00
Ofsetový ceninový potisk rolí termopapíru
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2023 18.12.2023 09:00
Přestavba prostor areálu Na Vápence
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2023 12.12.2023 14:00
Zajištění služby Microsoft Premier Support for Partners Thru Direct
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2023 27.11.2023 10:00
Výměna systému vlhčení výrobních prostor
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2023 10.11.2023 09:30
Výměna vzduchotechnických jednotek a MaR
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2023 10.11.2023 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti podniku
nadlimitní Hodnocení 19.10.2023 28.11.2023 11:00
Reprezentativní zasedací místnost
podlimitní Hodnocení 16.10.2023 03.11.2023 09:00
Servisní podpora komponent zákazníka
nadlimitní Vyhodnoceno 13.10.2023 02.11.2023 09:00
Zajištění HW a SW podpory k IBM Power serverům a ovládacím prvkům na rok 2024
nadlimitní Vyhodnoceno 19.09.2023 26.10.2023 09:00
Veřejná zakázka: Production and Supply of prelaminated card inlays with windows for ID1 cards_reissue // Výroba a dodávky předlaminátů s okénkem pro ID1 karty_opakování
nadlimitní Vyhodnoceno 31.07.2023 04.09.2023 09:00
Činnosti generálního projektanta dostavby DCZ – II. a III. etapa
nadlimitní Vyhodnoceno 16.06.2023 24.07.2023 13:00
Supply of Contact Chip Modules // Dodávky kontaktních čipových modulů
nadlimitní Vyhodnoceno 03.05.2023 31.08.2023 09:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
nadlimitní Vyhodnoceno 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
nadlimitní Hodnocení 11.09.2019 14.10.2019 09:00
všechny zakázky