Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy v objektu VZ I - přemístění výroby z objektu VZ III
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 25.05.2021 09:00
Výměna vzduchotechnické jednotky a zajištění chlazení technologických místností
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2021 14.05.2021 09:00
Rotační výsekový stroj se separátorem
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2021 17.05.2021 09:00
Výuka cizích jazyků
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2021 10.05.2021 09:00
Upgrade monitoringu v DC Vápenka II
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2021 26.05.2021 10:00
Odborná podpora v oblasti Microsoft
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 17.05.2021 10:00
Rozšíření spine-leaf architektury
podlimitní Hodnocení 15.04.2021 03.05.2021 10:00
Osvitová jednotka a vyvolávací automat // Computer to High-Security Plate/Film and relating Plate Processor for Wet Offset Plates
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 08.06.2021 09:00
Subskripce pro platformu pro centrální správu logů
podlimitní Vyhodnoceno 07.04.2021 23.04.2021 10:00
Výměna výkonových modulů
podlimitní Hodnocení 16.03.2021 01.04.2021 10:00
Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
nadlimitní Hodnocení 28.01.2021 22.03.2021 09:00
Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II
nadlimitní Hodnocení 30.12.2020 10.03.2021 10:00
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
nadlimitní Hodnocení 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
nadlimitní Hodnocení 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Servisní podpora technologického systému Stabilního hasicího zařízení Datového centra
nadlimitní Hodnocení 30.12.2020 03.03.2021 10:00
všechny zakázky